Novice

11. Okt 2017

Mednarodne novice

Kot slab film

Če bo Uredba e-Privacy sprejeta v predlagani obliki, ne bo imela negativnih posledic samo za komunikacijsko industrijo in medije temveč v prvi vrsti tudi za potrošnike oz. uporabnike.

Več
11. Okt 2017

Mednarodne novice

V Evropskem Parlamentu se zaključuje obravnava predloga e-Privacy Uredbe

2. oktobra se je v štirih odborih zaključila obravnava predloga poročila Evropskega parlamenta k predlogu e-Privacy Regulation. Z vidika marketinga in tržnega komuniciranja je predpis zelo pomemben, saj postavlja strožja pravila direktnega marketinga in sledenja uporabnikov (tudi t.i. piškotki) na spletu, ki se uporablja za ciljano spletno oglaševanje. Pričakovati je, da bo regulativa uveljavila kar nekaj pravil, ki bodo restriktivnejša od trenutno veljavnih.

Več
21. Sep 2017

Domače novice, Mednarodne novice

Gorenjevi retro hladilniki navdušili v Veliki Britaniji

Podjetje Gorenje je prejelo nagrado The Licencing Awards za Retro Special Edition hladilnik.

Več
4. Sep 2017

Mednarodne novice

EU PRAVNI OKVIR: Bruselj v poletnih mesecih

Leto 2017, kot smo vas v prvem polletju letošnjega leta ažurno obveščali, z vidika pravne ureditve dejavnosti oglaševanja in komuniciranja na ravni EU v prvi vrsti zaznamujejo:

  • revizija Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (AVMSD), ki je v fazi trialoga - usklajevanja besedila med Evropsko komisijo, Svetom ministrov članic EU in Evropskim parlamentom,
  • področje varovanja osebnih podatkov: revizija e-privacy directive (načrtovana je kot Uredba), ki je v fazi obravnave predloga Komisje v telesih Evropskega parlamenta,
  • področje varstva potrošnikov, zlasti tudi z vidika marketinga, po skrbnem pregledu s strani Komisije, je v teku javna razprava na ravni EU. 

Več
23. Aug 2017

Mednarodne novice

Mednarodno plačano pripravništvo na Mindshare Worldwide

Mindshare Worldwide razpisuje 3-mesečno pripravništvo v ekipi FAST Owned and Earned. Iščejo pripravnika ali pripravnico, z znanjem marketinga ali IT-ja, ki obvlada raziskovanje ter upravljanje s podatki in ga zanima SEO.

Več
22. Maj 2017

Mednarodne novice, Tuje novice

EU: AVMSD – Sprejeto poročilo k Predlogu Komisije o reviziji Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah

CULT Committee / Odbor za kulturo in izobraževanje, vodilni odbor Evropskega parlamenta pri obravnavi predloga Komisije o reviziji AVMS Direktive, je 25. aprila sprejel poročilo, ki vključuje kompromisne predloge amandmajev. Za industrijo je izid dolgotrajnega, na trenutke zaskrbljujočega usklajevanja v odborih EU relativno ugoden, niso podprli amandmajev drugih odborov za dodatne omejitve ali celo prepovedi oglaševanja. Zaskrbljujoče pa je, da tudi Odbor za kulturo in izobraževanje deli prevladujoče negativno mnenje drugih odborov glede učinkovitosti samoregulative oglaševanja. Evropski parlament je 16. maja potrdil odločitev Odbora za kulturo in izobraževanje, da se pristopi k tristranskim pogajanjem (Parlament, Svet in Komisija) o direktivi AVMS na podlagi poročila Odbora brez predhodnega glasovanja o poročilu v Parlamentu.

Več
25. Apr 2017

Mednarodne novice

EU – Varstvo osebnih podatkov na spletu (ePrivacy)

Delovna skupina za varstvo podatkov iz člena 29, ki združuje nacionalne organe za varstvo osebnih podatkov vseh držav članic, je objavila mnenje k reviziji ePrivacy Direktive, v katerem zagovarja stališče, da bi morala ePrivacy uredba, ki bo nadomestila direktivo, zavezovati, da morajo biti brskalniki in druga programska oprema primarno nastavljeni na način, ki zagotavlja najvišjo možno zaščito zasebnosti in osebnih podatkov in znižuje verjetnost, da bi se ljudje ne-informirano odločali in podali soglasje k personaliziranemu oglaševanju. Mnenje je nezavezujoče, a se realno pričakuje, da bo vplivalo na tekoče razprave o reviziji ePrivacy Direktive v telesih EU.

Več
21. Apr 2017

Mednarodne novice

Prvi ponatis Manifesta humanosti

Literarna uspešnica hrvaške pisateljice, pesnice in fotografinje mag. educ. Elie Pekice Pagon, hčerke znanega hrvaškega komunikologa, pisatelja in književnika Marka Pagona, na voljo tudi v Sloveniji.

Več
6. Feb 2017

Mednarodne novice

EU pravni okvir – Napovedujejo se nova pravila in omejitve na področju hranjenja in uporabe osebnih podatkov

V procesu pregleda in revizije e-Privacy Direktive in drugih predpisov na področju varovanja osebnih podatkov je pod drobnogledom tudi njihova uporaba v komercialne namene. Kot smo že poročali, je Evropska komisija 11. januarja 2017 objavila predlog regulative, ki naj bi nadomestila e-Privacy Direktivo. Med drugim ureja sledenje na internetu s strani tretjih oseb vključno z uporabo t.i. piškotkov (cookies), procesiranje t.i. meta podatkov, strožja pravila pa se obetajo tudi na področju direktnega marketinga. Nekatera določila Splošne regulative o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation / GDPR), ki se bo začela uporabljati maja 2018 in nadomešča Splošno direktivo o varstvu podatkov, pa so tako ohlapna, da njihova pravilna implementacija v praksi zahteva pojasnila in dodatno interpretacijo. V ta namen sta že bili oblikovani in sprejeti dve smernici.

Več
30. Jan 2017

Mednarodne novice

EU PRAVNI OKVIR – ključna področja za tržno komuniciranje in marketing v prvih mesecih 2017

V postopih oblikovanja in sprejemanja v različnih telesih EU so nekateri ključni akti evropskega pravnega reda, ki posegajo  tudi na področje tržnega komuniciranja in marketinga. Posebne pozornosti bodo v prvih mesecih leta deležni: Revizija AVMSD (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah), področje varovanja osebnih podatkov, znotraj katerega poteka revizija e-privacy direktive in GDPR (Uredbe o varovanju osebnih podatkov) ter področje varstva potrošnikov.

Več

Strani