Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) je valutna medijska raziskava, ki v obdobjih 2006/2008, 2009/2012 in 2013/2015 poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ). Cilj raziskave MOSS je že vse od ustanovitve pod okriljem SOZ zagotoviti podatke, zbrane po enotni metodologiji, ki predstavljajo temelj za vrednotenje spletnih komunikacijskih aktivnosti, ki jih izvajajo oglaševalci v Sloveniji. Podatki MOSS so se v prvem obdobju uveljavili kot valuta za vrednotenje in zakup oglaševalskega prostora na internetu, ker pa se spletni medijski trg izredno hitro spreminja, ne preseneča potreba po ažurnejših podatkih, kar zagotavljata obdobji izvajanja MOSS 2009/2012 in 2013/2015.

Naročnik in izvajalec MOSS

V obdobju 2013/2015 merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) poteka kontinuirano skozi celo leto. Raziskavo v tem obdobju izvaja družba Gemius Adria iz Ljubljane. Naročnik raziskave je Slovenska oglaševalska zbornica in pod njenim okriljem Svet pristopnikov k MOSS.

Namen MOSS

Osnovni namen raziskave MOSS je zagotoviti enotno spletno medijsko valuto, ki na trgu služi kot informacijski okvir in referenca za zakup spletnega oglasnega prostora in za potrebe vrednotenja spletnih strategij.

MOSS na internetu

Več o MOSS, kako vključiti lastno spletno stran v merjenje, kako naročiti razširjene podatke MOSS in seveda mesečno ažurirane valutne podatke najdete na spletnem mestu http://www.moss-soz.si.

Dodatne informacije:

Zoran Savin, IO MOSS,
e-pošta: zoran.savin@mojedelo.com

Davor Pejović, vodja projekta MOSS, GEMIUS ADRIA
e-pošta: davor.pejovic@gemius.com

Kristina Bogataj, vodja projekta na SOZ
e-pošta: kristina.bogataj@soz.si
tel: 01 439 60 53