Izberite način distribucije
Izberite periodo izhajanja
Izberite publikacijo
Za izbiro večih publikacij držite tipko Ctrl ter s klikom označite izbrane založnike.
Izberite obdobje
Izberite tip naklade


Počisti polja

Založnik Ime publikacije Perioda izhajanja Način distribucije Obdobje Število izdaj v obdobju Tiskana naklada Naročniška prodaja Kolportažna prodaja Prodana naklada Paketna prodaja Brezplačni izvodi Promocijski izvodi Dokazni ali arhivski izvodi Distribuirana naklada Brezplačna distribuirana naklada Kontrolirana distribuirana naklada Posebna razkritja Prodani naročniški elektronski izvodi Prodani posamezni elektronski izvodi Skupni prodani elektronski izvodi Kontrolirana distribuirana elektronska naklada
Delo d. o. o.DelodnevnikPlačljivooktober - december 20167634.16224.4824.07528.5571.222949329.873354123661.615