meni

SOF - Slovenski oglaševal­ski festival

Slovenski oglaševalski festival (SOF) je osrednji letni dogodek oglaševalske stroke v Sloveniji.

Celostno zasnovan kongresni program odpira razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih in omogoča izmenjavo znanj, izkušenj, idej in pogledov na nadaljnji razvoj stroke. V tekmovalnem delu pa se na vsakoletni paradi kreativnosti pregleda slovensko oglaševalsko letino in izbere najboljše oglaševalske rešitve. SOF torej spodbuja in nagrajuje ustvarjalnost ter prinaša nova znanja. S strokovnim programom in tekmovanjem pomembno vpliva na razvoj slovenske oglaševalske stroke.