meni

DSA – Kaj je res in kaj je laž?

7
maj.
2024
Domov / 
Novice / 
DSA – Kaj je res in kaj je laž?

Jaka Repanšek, Predsednik Oglaševalskega razsodišča

Pesem Kajetana Koviča »Križemkraž«, ki jo je pesnik, pisatelj in prevajalec napisal davnega leta 1980, verjetno najbolje ubesedi realnost časa, v katerem živimo. Časa, ki ga zaznamujejo dezinformacije vseh vrst, vsebine, generirane z umetno inteligenco, sovražni govor in vedno bolj tanka črta med »res« in »laž«. Prav temu je poleg drugih uredb EU namenjen Akt o digitalnih storitvah, oziroma »Uredba o enotnem trgu digitalnih storitev« (DSA, Digital Services Act), ki ureja odgovornost spletnih platform in posrednikov za vsebine, objavljene v okviru njihovih storitev. DSA je v celoti začel veljati 17. februarja 2024, konec marca 2024 pa je Državni zbor sprejel še Zakon o izvajanju Uredbe in s tem zakoličil začetek nove dobe digitalnega štetja v Sloveniji.


Ponovimo nekaj osnov, ki smo jih predstavili na SOZ akademiji v začetku leta: Akt o digitalnih storitvah je del širšega »paketa digitalne regulative« in se nanaša na široko paleto spletnih platform in posrednikov, vključno z družbenimi omrežji, spletnimi tržnicami, storitvami za spletno gostovanje, storitvami za oglaševanje, storitvami za izmenjavo datotek in storitvami za komunikacijo. Obveznosti različnih spletnih akterjev se razlikujejo glede na njihovo vlogo, velikost in vpliv v spletnem ekosistemu. Za platforme, ki dosegajo več kot 10 % od 450 milijonov potrošnikov v Evropi (VLOP – zelo velike spletne platforme in iskalniki), so predvidena posebna pravila, nad njihovim izvajanjem pa bo bedela Evropska komisija. Akt ureja pravila za odstranjevanje nezakonitega blaga, storitev ali vsebin na spletu, dodaja nova pooblastila za preučitev načina delovanja platform in nova pravila o sledljivosti poslovnih uporabnikov na spletnih tržnicah ter določa ukrepe v zvezi s preglednostjo, vključno s spletnim oglaševanjem in algoritmi, ki se uporabljajo za priporočanje vsebin uporabnikom. Spletne plaftorme morajo svoje uporabnike obveščati o njihovih pravicah in obveznostih, zavezane so k odstranitvi nezakonitih vsebin v razumnem roku, ukrepati morajo proti vsebini, ki spodbuja sovražni govor, diskriminacijo ali nasilje, povečati zaščito otrok in mladostnikov pred škodljivo vsebino, zagotoviti preglednosti algoritmov, ki se uporabljajo za prikazovanje vsebin uporabnikom in mogočiti dostop do podatkov o uporabnikih za namene nadzora in raziskav.

Kot smo uvodoma že omenili, je bil pred kratkim sprejet Zakon o izvajanju uredbe (EU) o enotnem trgu digitalnih storitev, ki formalno ureja izvajanje uredbe DSA v Sloveniji. Zakon je za koordinatorja digitalnih storitev oziroma pristojni organ za izvajanje in nadzor nad izvajanjem Uredbe DSA pooblastil Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), ki že opravlja naloge regulacije elektronskih komunikacij in elektronskih medijev. Poleg AKOS je zakon kot »drugega regulatorja« pooblastil Informacijskega pooblaščenca (IP), in sicer na dveh pomembnih področjih. Informacijski pooblaščenec bo izvajal nadzor nad oglaševanjem na spletnih platformah, ponudniki spletnih platform, ki na svojih spletnih vmesnikih prikazujejo oglase, pa bodo morali zagotoviti, da lahko za vsak posamezen oglas, prikazan vsakemu posameznemu prejemniku, prejemniki storitve jasno, jedrnato, nedvoumno in v realnem času prepoznajo naslednje: da je informacija oglas, vključno s pomočjo vidnih označb, ki lahko upoštevajo standarde na podlagi DSA, fizično ali pravno osebo, v imenu katere je oglas predstavljen, fizično ali pravno osebo, ki je plačala oglas ter druge smiselne informacije, neposredno in preprosto dostopne prek oglasa, o glavnih parametrih, uporabljenih za določitev prejemnika, ki mu je oglas predstavljen. Obenem bo Informacijski pooblaščenec bedel tudi nad določbo, ki ponudnikom spletnih platform nalaga, da prejemnikom storitve ne smejo posredovati oglasov na podlagi oblikovanja profilov, če uporabljajo posebne vrste osebnih podatkov iz GDPR. Informacijski pooblaščenec je pristojen tudi za zaščito mladoletnikov na spletu, pri čemer morajo ponudniki spletnih platform, ki so dostopne mladoletnikom, sprejeti ustrezne in sorazmerne ukrepe za zagotovitev visoke ravni zasebnosti, varnosti in varstva mladoletnikov pri njihovih storitvah, na svojem vmesniku pa smejo več prikazovati oglasov na podlagi oblikovanja profilov, ko z razumno gotovostjo vedo, da je prejemnik storitve mladoleten.


Zakon določa tudi nadzorne ukrepe, prekrške in sankcije za izvajanje Uredbe DSA. Le-te so lahko zelo visoke in sežejo do 6% globalnega letnega prometa kršitelja. Čas za prilagoditev novim pravilom digitalnega poslovanja se počasi izteka in sedemnajstega februarja je odbila digitalna ura. Ob vse večjem številu zavezujočih uredb EU na enotnem digitalnem trgu, je skrajni čas za obvezno domače branje in prilagoditev novim pravilom igre, ki bodo številnim slovenskim podjetjem (tudi oglaševalskim) poleg novih obveznosti odprla tudi nove možnosti za razvoj inovativnih poslovnih modelov na skupnem digitalnem trgu Evropske unije.