meni

Stališča in predlogi SOZ / SZM k predlogu novega Zakona o medijih v javni obravnavi

31
jan.
2024
Domov / 
Novice / 
Stališča in predlogi SOZ / SZM k predlogu novega Zakona o medijih v javni obravnavi

Kot smo že poročali,  je delo na SOZ v januarju 2024 pomembno zaznamovala priprava stališč in predlogov SOZ k predlogu novega Zakona o medijih (ZMed-1) v javni obravnavi. Usklajevanje je vodila delovna skupina Slovenskega združenja medijev, ki je bila oblikovana že leta 2022, v njenem imenu pa Miha Klančar, predsednik in Aleš Cipot, podpredsednik SZM, aktivno so bili vključeni tudi zaposleni v enotni strokovni službi SOZ.  Stališča in predlogi SOZ se v prvi vrsti nanašajo na uvodna / splošna določila, ki opredeljujejo pojem medija v smislu predloga novega ZMed-1 (torej zavezancev za izvajanje določil novega predpisa) in opredelitev pomena izrazov / pojmov, državno pomoč medijem in pristop k dodeljevanju sredstev, zagotavljanje transparentnosti lastništva in regulacijo koncentracije v medijih,  obvezno posredovanje podatkov o medijih s strani zelo širokega nabora zavezancev, označevanje oglaševanja in drugih naročenih in plačanih vsebin oziroma objavljenih za drugo obliko nadomestila, širšo generalno prepoved oglaševanja kot po aktualnem ZMed, državno oglaševanje in novosti v regulaciji radijskih programov (povezovanje v mreže, lokalna okna, dodatna dajatev za AKOS).