meni

V veljavo stopil akt o digitalnih trgih

3
apr.
2024
Domov / 
Novice / 
V veljavo stopil akt o digitalnih trgih

Nekatere velike spletne platforme delujejo kot »vratarji« na digitalnih trgih. Cilj akta o digitalnih trgih (Digital Markets Act) je zagotoviti, da te platforme na spletu ravnajo pošteno. Z njim naj bi zagotovili enake konkurenčne pogoje za vsa digitalna podjetja, ne glede na njihovo velikost. Skupaj z aktom o digitalnih storitvah je akt o digitalnih trgih eden od osrednjih elementov evropske digitalne strategije.

Akt o digitalnih trgih določa sklop objektivnih meril za obravnavanje velike spletne platforme kot t. i. »vratarja«. Ta merila so izpolnjena v naslednjih primerih:

- podjetje ima močan gospodarski položaj, pomembno vpliva na notranji trg in je dejavno v več državah EU,

- podjetje ima močan posredniški položaj, kar pomeni, da veliko bazo uporabnikov povezuje z velikim številom podjetij,

- podjetje ima (ali bo v kratkem imelo) utrjen in trajen položaj na trgu, kar pomeni, da je stabilen v daljšem časovnem obdobju, če je podjetje izpolnilo obe zgornji merili v vsakem od zadnjih treh poslovnih let.

Od 6. marca 2024 mora šest »vratarjev«, ki jih je Komisija določila septembra 2023 - Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft in ByteDance, v celoti izpolnjevati obveznosti iz akta o digitalnih trgih.

Katere so glavne obveznosti »vratarjev«, česa ne bodo smeli početi:

- svojih proizvodov ali storitev razvrščati ugodneje kot proizvode ali storitve drugih podjetij,

- preprečiti razvijalcem, da bi za prodajo aplikacij uporabljali plačilne platforme tretjih oseb,

- obdelovati osebnih podatkov uporabnikov za ciljno oglaševanje, razen če ti dajo privolitev,

- vzpostaviti nepoštenih pogojev za poslovne uporabnike,

- predhodno namestiti nekaterih programskih aplikacij ali uporabnikom preprečiti enostavno odstranitev takih aplikacij,

-  uvajati omejitev za poslovne uporabnike platform.

Če bo takšna platforma kršila pravila, določena z aktom o digitalnih trgih, se ji bo lahko naložila globa v višini do 10 % njenega skupnega prometa na svetovni ravni. V primeru ponovne kršitve se ji bo lahko naložila globa v višini do 20 % njenega prometa na svetovni ravni.

V primeru, da bo »vratar« sistematično kršil akt o digitalnih trgih, tj. da bo v osmih letih najmanj trikrat kršil pravila, pa bo lahko Evropska komisija začela preiskavo trga in mu po potrebi naložila ravnalne ali strukturne ukrepe.