meni

Dobra praksa

Projekt Dobra praksa je sklop dokumentov, priporočil najboljše prakse, katerih cilj je vzpostavljanje visokih profesionalnih standardov. Vsak opredeljuje določeno področje tržnega komuniciranja in skuša uporabniku podati čim bolj enostavne nasvete, kako se ga lotiti. Priročniki so dobrodošla pomoč pri vsakdanjem delu.

Primeri dobre prakse

Ko oglaševalec načrtuje tržno-komunikacijske aktivnosti in pri tem potrebuje sodelovanje agencije, se pri tem pogosto odloči za izvedbo natečaja. Kaj so prednosti in slabosti natečajev, kako se jih lotiti in kako se odločati, so nekatera vprašanja, na katera odgovarja dokument Izvedba natečajev za izbor agencije.

Nujen element vsake akcije tržnega komuniciranja, ki nastaja v sodelovanju med naročnikom in agencijo, je oglaševalski brif. Informacije o tem, kdo ga piše, zakaj ga je treba pisati in kaj je pri tem treba upoštevati, boste našli v priročniku Oglaševalski brif.

Cilj dokumenta Struktura in vrednotenje agencijskih storitev je učinkovit dogovor med naročnikom in agencijo v zvezi z zaračunavanjem agencijskih storitev. Predstavljenih je več načinov zaračunavanja, pri čemer so pri vsakem opredeljene njegove prednosti in slabosti.

Zakaj je treba vedeti in meriti, ali je tržno komuniciranje učinkovito, je pojasnjeno v priročniku z naslovom Vrednotenje uspešnosti in učinkovitosti komuniciranja. Poleg nasvetov za vrednotenje oglaševanja in medijev, boste v njem našli tudi nasvete za vrednotenje učinkovitosti direktnega marketinga, odnosov z javnostmi in pospeševanja prodaje.

Intelektualna lastnina je pomemben dejavnik pri oglaševanju. Katere avtorske pravice poznamo, na kaj moramo biti pozorni pri sklepanju pogodb in druge tematike s tega področja so predstavljene v priročniku Avtorska pravica v oglaševanju.

Čakanje na naročene oglaševalske materiale in prvi pogled nanje je ena najbolj vznemirljivih stvari pri delu naročnika. A ključno vprašanje pri vrednotenju ustreznosti kreativnih rešitev ni všečnost, temveč izpolnjevanje zadanih ciljev. Kaj so kriteriji, po katerih vrednotimo kreativne rešitve, je predstavljeno v priročniku Presojanje idejnih konceptov in rešitev.

Raziskave so ključni faktor pri strateškem načrtovanju komunikacijskih akcij. Če želimo vedeti, kam plujemo, moramo najprej raziskati, kje smo. Dokument Raziskave v tržnem komuniciranju se osredotoča na uporabo trženjskih raziskav v fazi snovanja, izvedbe, spremljanja in vrednotenja akcij tržnega komuniciranja. V njem boste našli tudi praktične nasvete in primere uporabe raziskav v omenjenih fazah ter priporočila pri interpretiranju rezultatov.

Kako je oglaševanje vpeto v širši kontekst strateškega trženja pa je pojasnjeno v priročniku Od poslovne strategije do uspešnega tržnega komuniciranja. V dokumentu so natančneje opredeljeni koraki posamezne akcije tržnega komuniciranja, velik poudarek pa je seveda na merjenju rezultatov in učinkovitosti.

Poleg dokumentov Dobre prakse so stroki na voljo tudi spodnje priloge: