meni

Poslovnik o delu OR

Sestava in imenovanje. Pristojnosti in odgovornosti. Postopki.

S Poslovnikom o delu Oglaševalskega razsodišča (OR) se podrobneje ureja imenovanje članov OR, postopek pred OR in druga vprašanja, pomembna za njegovo delovanje.