meni

Slovenski oglaševalski kodeks

Temeljni akt samoregulative oglaševanja.

Slovenski oglaševalski kodeks (SOK) je orodje samoregulative v oglaševalski stroki. Je nabor načel in pravil, ki jih morajo spoštovati oglaševalci pri snovanju svojih oglasov. O skladnosti oglasov s SOK presoja Oglaševalsko razsodišče.