meni

TRAJNOSTNI OGLAŠEVALSKI STANDARDI

Oglaševanje je ena izmed najbolj vplivnih panog. Soustvarja percepcijo sveta, v katerem živimo, in tistega, po katerem hrepenimo. V luči klimatskih sprememb in posledic, ki jih planetu in družbi vnaša potrošniška družba, je vloga vseh nas - oglaševalcev, oglaševalskih agencij in medijev - toliko bolj bistvena. Odločujoča.

Zato prevzemimo svojo odgovornost in se zavežimo k uvedbi trajnostnih oglaševalskih standardov.

Zavedajoč se odgovornosti in vloge, ki jo imamo vsi, ki delamo v oglaševanju, na današnji točki prehoda v trajnostno družbo, pred vas postavljamo pobudo za implementacijo trajnostnih oglaševalskih standardov.

Trajnostno delovanje se pri našem delovanju zgodi v treh sklopih:

 1. uvajanje okoljskih, družbenih in upravljavskih principov oz. načel (ESG) v lastno delovanje;
 2. slikanje trajnostnega sveta skozi vse svoje oglaševalske (in tržno-komunikacijske) aktivnosti;
 3. širjenjem vpliva na vse svoje deležnike, še posebej dobavno verigo.
   

Prevzemi in podpiši spodnjo Zavezo k implementaciji TOS:

Zavezo si natisnete na naslednjem linku, podpišete in njen sken vrnete na [email protected] Posredovali vam bomo znak podpisnika zaveze, ki ga boste lahko ponosno uporabili v svoji komunikaciji.

Od besed k dejanjem – USTVARI SPREMEMBO

Nacionalna pobuda Ustvari spremembo,  je sestavni del prizadevanj SOZ, da vsi skupaj (oglaševalci, agencije ter mediji) združimo moči ter dosežemo spremembe v našem trajnostnem delovanju in razmišljanju.

Ustvari spremembo, pripravi in napiši dober brief

Še tako dolga pot sprememb se začne s prvim korakom. V naši stroki je to običajno brief. Je tisti, ki spodbuja drugačen način razmišljanja in pokaže cilj.

Pobuda Ustvari spremembo odpira debato prav o tem, kako izkoristiti brief kot učinkovitega zaveznika vseh nas, ki si želimo sprožiti trajnostne spremembe v naši stroki in družbi.

Pobuda Ustvari spremembo torej želi doseči, da v naši stroki ne bo več briefa, pa naj bo marketinški, oglaševalski, kreativni ali medijski, ki ne bi pomislil na vsaj en vidik trajnosti.

Trajnostna načela moramo vključiti v vsak korak našega snovanja produktov, storitev in z njimi povezanih oglaševalskih del. Spodbujati moramo promocijo trajnostnih potrošniških prepričanj, življenjskih stilov in praks, ki pomagajo premostiti tako podnebno kot družbeno krizo.

Spodbujati moramo tesno sodelovanje med agencijo, naročnikom in mediji pri (pre)oblikovanju našega vsakdana ter ustvarjanju rešitev, ki potrošnika ozaveščajo in vodijo k trajnostnim praksam..

Osredotočenost

Pobuda Ustvari spremembo se osredotoča predvsem na spodbujanje trajnosti prek tržno komunikacijskih (oglaševalskih) aktivnosti.

Vse deležnike oglaševalskega trikotnika želimo spodbuditi, da:

 • postane trajnost obvezen element naših strategij, aktivnosti in gradnikov znamke ali komunikacij,
 • se znotraj skupin, ki delujejo na področju trajnosti, začnemo povezovati in združevati svoje cilje in aktivnosti,
 • se trajnostno delovanje vzpostavi kot način vsakodnevnega dela in tako s svojim primerom spodbudimo tudi druge,
 • začnete po svojih kanalih aktivno obveščati, izobraževati in informirati o svojih aktivnostih na področju trajnosti,
 • pri načrtovanju vseh svojih aktivnosti v brief vedno vključite tudi trajnostni vidik,
 • spodbudite drug drugega k inovativnim trajnostnim rešitvam in partnerstvom,
 • izkoristite moč kreativnosti v najširšem možnem pomenu besede,
 • če še niste začeli trajnostno delovati, začnete takoj, si izberite prakso in si zastavite cilj,
 • v svoje delovanje in v delovanje svojih partnerjev (naročnikov, produkcij, dobaviteljev, …) vključite potrebne raziskave na področju trajnosti, ki so v pomoč pri definiranju razvojne strategije podjetij in blagovnih znamk,
 • da delite primere dobrih praks in ob tem tudi poveste, kaj ste se pri njihovem načrtovanju in izvedbi naučili.
   

Naj trajnost postane obvezen del vseh naših aktivnosti

Samo skupaj lahko dosežemo trajnostno prihodnost, ki temelji na odgovornosti, inovacijah ter družbenem napredku.

Polni zagona in optimizma vas pozivamo in prosimo, da vzamete pobudo Ustvari spremembo za svojo in jo čim prej začnete implementirati v delo in vaše briefe.

Dokument in priročnik Ustvari spremembo lahko prevzamete spodaj.

Predlagamo, da dokument in priročnik obravnavate celostno in sledite vsem predlaganim področjem, vidikom in korakom. Predvsem pa se povezujte, sodelujte in delite svoja vprašanja, dileme in izkušnje. Pokažite svoje primere, da navdihnete še druge.

Mi iskreno verjamemo, da nam bo uspelo in da bomo lahko na neki točki prihodnosti skupaj pogledali na prehojeno pot in bili neskončno ponosni na moč in trajnostni vpliv naše stroke.

V SOZu se zavezujemo k podpori na tej poti implementacije TOS.

PODPISNIKI