meni

Uskladitev strategije z identiteto znamke

Kdaj

sreda, 17. april 2024

9.00 do 10.30

Kje

Triglav Lab, Dunajska cesta 20, Ljubljana

Cena

Za člane SOZ:
Brezplačno

Za nečlane SOZ:
Udeležba ni mogoča

POVZETEK IN UTRINKI IZ DOGODKA

O vsebini

Uskladitev strategije z identiteto znamke

Finančna industrija in storitvena industrija nasploh se v zadnjih letih zelo spreminja, na kar močno vplivajo vsi makro gospodarski, politični, naravovarstveni in drugi ključni dejavniki. Kljub temu, da finančna industrija velja za bolj konzervativno in tradicionalno industrijo ter da se njeni produkti in storitve pogosto dojemajo kot kompleksni, neprivlačni in zahtevni za razumevanje, se vse to spreminja in stranke pričakujejo celotno uporabniško rešitev ter inovativne in napredne storitve. Z nami so mlade generacije (Y, Z), ki se s svojimi potrebami in zahtevami močno razlikujejo od drugih ciljnih skupin. Mladi predstavljajo izziv tako na strani kupca in razumevanja produktov zavarovanja, kot tudi na strani zaposlitve in njihovega pogleda na zavarovalnico kot delodajalca, ter so za grajenje stika zelo nedostopne in specifične ciljne javnosti, a močno pomembne za naše prihodnje poslovanje. 

Zato so se v Skupini Triglav odločili, da:

  • po več kot 10 letih naredijo analitičen vpogled v identiteto znamke Triglav – »kdo so in v kaj verjamejo«,
  • jasno pozicionirajo korporativno znamko v podobi in načinu nove identitete na vseh trgih,
  • postavijo identiteto enotne znamke delodajalca in obljube delodajalca (EVP) na vseh trgih,
  • gradijo pripadnost Skupini Triglav na način, da postavijo enotno organizacijsko kulturo, z osveženimi vedenji vrednot Triglav,
  • kakšno organizacijsko kulturo znotraj Skupine Triglav si želijo negovati, da bodo agilni do vseh ključnih sprememb, 
  • začnejo gradnjo nove identitete,
  • poslovno strategijo uskladijo s strategijo znamke in kako ta sledi trajnostnim usmeritvam.

Ker se v Skupini Triglav zavedajo, da je gradnja blagovne znamke ključnega pomena, so se lotili procesa prenove znamke, tako v smislu identitete kot arhitekture znamke. Ključna jim je bila perspektiva stranke (k stranki usmerjeno podjetje) in ESG miselnost. Zavedajo se tudi, da je gradnja znamke stalen proces, ki zahteva strateške raziskave, načrtovanje in izvajanje aktivnosti marketinga, z vključitvijo vodstva.

Predavateljici

Mag. Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za marketing v Zavarovalnici Triglav in direktorica Zavoda Vse bo v redu, zavoda za družbeno odgovorne aktivnosti Zavarovalnice Triglav

Tjaša je magistra ekonomske znanosti in članica upravnega odbora oglaševalcev pri Slovenski oglaševalski zbornici, častnega razsodišča Združenja Manager ter članica komisije za trajnostno rast pri AmCham Slovenija. Že leta je Tjaša vključena v programe mentorstva mlajšim perspektivnim posameznikom, ki šele vstopajo v poslovni svet. Tjašina strast so tudi potovanja, kuhanje in hoja v hribe.

dr. Aleksandra Kregar Brus, višja poslovna svetovalka

Aleksandra Kregar deluje na področju poslovnega svetovanja, ki združuje vsa njena dosedanja znanja in izkušnje v korporativnem svetu. Intenzivno se posveča svetovanju tako na področju strateškega marketinga, kot na področju postavitve kulture in njene usklajenosti s strategijo podjetja. Po njenih izkušnjah se dejanska korist zgodi, ko so poslanstvo, strategija in kultura podjetja usklajeni in podprti s strani vodstva.

Pred tem je od leta 2000 delovala v živilski industriji (podjetje Droga). Leta 2005 je sodelovala pri združevanju (pripojitev podjetij Droga in Kolinska, nakup Grand Prom in Štark v Srbiji). V letu 2007 je sodelovala s podjetjem Stern&Stewart, ki je pripravilo izhodišča za strateški razvoj Droge Kolinske – strategijo novega fokusa in reorganizacijo podjetja. Po prevzemu Atlantic Grupe leta 2010 je opravljala različne funkcije v skupini, najprej kot direktorica Centralnega marketinga in kasneje kot direktorica Korporativne strategije. Pred prihodom v Drogo pa je bila Aleksandra vodja oglaševanja Volvo in vodja blagovne znamke v Renault Slovenija.

Kot arhitekta je ustvarila zanimivo karierno pot, ki je vedno temeljila na integriteti, proaktivnosti in radovednosti. Po MBA študiju je leta 2005 na IEDC Bled zaključila še magistrski študij, ter bila v obdobju 2005-2015 habilitirana predavateljica. Akademski svet pa ji tudi z zagovorom doktorata v letu 2021 ostaja pomemben del njenega profesionalnega življenja. Pogosto predava na različnih strokovnih in akademskih dogodkih.

Aleksandra je članica Nadzornega sveta DMS za obdobje 2023-2026, ter članica Odbora za gospodarstvo in finance v Olimpijskem komiteju Slovenije, za obdobje 2022-2026.

Partner dogodka

Partner gostoljubja