meni

Oglaševalsko razsodišče

Zakaj potrebujemo samoregulativo oglaševanja?

Samoregulativa oglaševanja je sistem, s katerim si oglaševalska industrija sama postavlja meje ustvarjalnega, a hkrati odgovornega oglaševanja. V različnih državah nastopa v različnih oblikah, vendar pa je bistveni princip samoregulative vedno enak: oglaševanje naj bo zakonito, dostojno, resnično in nezavajajoče, pripravljeno pa naj bo z občutkom odgovornosti do družbe in potrošnika ter z dolžnim spoštovanjem do pravil konkurenčnosti.

Celotna stroka tržnega komuniciranja temelji na zaupanju uporabnikov, saj brez  zaupanja nobena, še tako sofisticirana oglaševalska kampanja, ne bo učinkovita. Zato so visoki komunikacijski standardi in etično oglaševanje v interesu celotne industrije.

Pod okriljem SOZ je nastal Slovenski oglaševalski kodeks, ki predstavlja oglaševalske standarde; pravila in načela najboljše prakse, ki se jim prostovoljno zavezuje oglaševalska industrija, Zakonodaja in kodeks se medsebojno dopolnjujeta, določila kodeksa ne smejo biti v nasprotju z zakonodajo, pogosto pa posegajo na področja, ki jih zakonodaja zaradi razdrobljenosti ne more urejati. Oglaševalska samoregulativa je zato fleksibilnejša od zakonodaje, postopki so enostavni in za potrošnike brezplačni. S tem je samoregulativa tudi pomembno orodje izvensodnega reševanja sporov. O skladnosti oglasov s kodeksom presoja Oglaševalsko razsodišče.

V našem Arhivu razsodb OR lahko dostopate do vseh razsodb, o katerih je bilo odločano od 1994 do danes.